Button für Menü
REMONDIS Global Website // Nederland
Oplossingen voor een
duurzame toekomst.
Met vooruitziende blik
en brede visie

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • PROFIEL

  Breed spectrum voor recycling, service en water

 • De REMONDIS-groep is op vele gebieden actief: Wij winnen grondstoffen uit afval, ontwikkelen innovatieve recyclingproducten, bieden alternatieve energiebronnen en zijn betrokken bij de watervoorziening en de afvalwaterreiniging. Daarnaast neemt REMONDIS de zoveel mogelijk van verontreinigde stoffen ontdane verwijdering van restafval en gevaarlijke stoffen, die volgens de huidige stand der techniek nog niet zinvol benut kunnen worden.

 • REMONDIS is een familiebedrijf met een traditie van meer dan 80 jaar

 • Van de diensten van de REMONDIS-groep profiteren wereldwijd al meer dan 30 miljoen burgers en vele duizenden bedrijven en overheidsinstanties. Als betrouwbare partner biedt REMONDIS hen consequente klantgerichtheid met perfecte service en innovatieve oplossingen voor recycling en waterbeheer.

 • Direct naar de businesssegmenten Recycling, Service en Water

 • De speciale krachten van REMONDIS liggen in de hoge kwaliteitsnorm, perfecte infrastructuren en complete serviceketens. Producerende bedrijven kunnen door de procesgeïntegreerde industriële diensten van REMONDIS bijvoorbeeld extra optimalisatie- en besparingspotentieel realiseren. Op het gebied van openbare diensten resulteren uit het holistische dienstenspectrum van de onderneming talrijke voordelen. Voordelen, die in het kader van een directe samenwerking via participatiemaatschappijen of publiek-private partnerschappen (PPP' s) worden gerealiseerd.

REMONDIS-feiten in een overzicht

 • close

Groei op de wereldmarkt

 • De strategische doelstelling van de REMONDIS-groep is het creëren van ketens voor waardevermeerdering, die alle serviceniveaus omvatten. De wereldwijde aanwezigheid van de bedrijvengroep wordt continu uitgebreid. Geografische zwaartepunten liggen daarbij op de regio's Europa, Azië en Oceanië. De groeistrategie richt zich op het consequent benutten van kansen en het systematisch ontsluiten van extra potentieel. REMONDIS vult de autonome groei aan met gerichte acquisities. Deze dienen bijvoorbeeld ter completering van het dienstenaanbod, ter afronding van de regionale aanwezigheid op de markt of ter ontsluiting van extra nationale markten.

  Alle REMONDIS-vestigingen vindt u op onze website remondis-locations.de

  • close

Overtuigende waarden en prestaties

 • REMONDIS staat internationaal bekend om zijn innovatieve diensten rondom recycling, service en water. Met toekomstgerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling, technologie en opleiding waarborgt de bedrijvengroep wereldwijd haar verdere positieve ontwikkeling. Daarvan profiteren uiteindelijk niet alleen klanten en medewerkers, maar ook het milieu. Door bijvoorbeeld elke dag te werken aan het recyclen van afval om de gewonnen grondstoffen terug te brengen in de materiaalkringloop, dragen we bij aan het behoud van waardevolle natuurlijke hulpbronnen. Door de nauwe samenwerking van de afzonderlijke bedrijven en de overkoepelende organisatiestructuur van de groep ontstaan daarbij talrijke synergie-effecten.

  Meer informatie over de regionale en speciale bedrijven onder Wij in Nederland


  Besparing van natuurlijke grondstoffen door de recyclingactiviteiten van REMONDIS

REMONDIS-installatienetwerk wereldwijd

 • Van verwerkingsinstallatie tot waterleidingbedrijf – REMONDIS exploiteert internationaal een technologisch netwerk, dat meer dan 1,100 installaties voor de meest uiteenlopende taken omvat

  close

De Raad van Bestuur stelt zich voor

 • De leden van de Raad van Bestuur van het moederbedrijf REMONDIS SE & Co. KG hebben zich in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gecommitteerd aan de doelstellingen, de cultuur en de filosofie van het bedrijf. Hoe dat er in concreto uitziet, kunt u in de persoonlijke statements van de individuele leden van de Raad van Bestuur vinden.

  • Item
   • > Ludger Rethmann, Bestuursvoorzitter

    • „Het snelle leven en anonimiteit zijn de keerzijden van de geglobaliseerde economie. Wie in deze omgeving de continuïteit van een familiebedrijf biedt, profiteert van voordelen, die internationaal tot de top leiden.“

   Item
   • > Thomas Breitkopf, Raad van Bestuur

    • „Het streven naar perfectie brengt mijlpalen dichterbij. Engagement met betrekking tot vooruitgang en doelgerichte specialisatie ontsluiten nieuwe dimensies. Ze bereiden de weg naar de wereld van morgen.“

   Item
   • > Thomas Conzendorf, Raad van Bestuur

    • „Uit belangenafstemming vloeien steeds weer optimale resultaten voort. Wanneer ecologie en economie effectief met elkaar verbonden kunnen worden, ontstaan oplossingen die materiaalkringlopen sluitend maken en op duurzame wijze invulling geven aan onze verantwoordelijkheden.“

   Item
   • > Bernhard Heiker, Raad van Bestuur

    • „Hoogefficiënte, veilige processen zijn sleutelfactoren voor concurrentiekracht en bedrijfssucces. De optimalisatie van de plannings- en managementprocessen schept hier de basis voor onze winstgevende, wereldwijde groei.“

   Item
   • > Max Arnold Köttgen, Raad van Bestuur

    • „Ook op de wereldmarkten is regionale nabijheid een belangrijke succesfactor. Bij lokale inzet van internationale competentie worden oplossingen gecreëerd die in elk opzicht het beste bieden.“

   Item
   • > Egbert Tölle, Raad van Bestuur

    • „Krachten bundelen op een zinvolle manier betekent grenzen overwinnen. Concentratie op de kernactiviteiten en voortdurende uitbreiding van de sterke punten van het bedrijf zorgen voor groei - op de binnenlandse markt en wereldwijd op andere veelbelovende markten.“

Beleidslijnen en naleving

De positionering van onze groep als dienstverlener voor mens en milieu is eis en verantwoordelijkheid. Onze centrale taak is om door onze dagelijkse activiteiten binnen de onderneming de groep en haar businesssegmenten in hun marktpositie te versterken en continu verder te ontwikkelen. Wij verplichten ons, naast de beleidslijnen van ons bedrijf, ook tot naleving van de voorschriften. Zij vormen de hoekstenen van onze bedrijfscultuur. In alle landen en bedrijfstakken baseren wij ons handelen op wettelijke vereisten en ethische en morele principes, die zowel het management als de medewerkers hebben geïnternaliseerd.

Onze beleidslijnen en nalevingsrichtlijnen als PDF-downloads

Bedrijfskroniek

 • Als traditierijk familiebedrijf heeft REMONDIS zich gedurende decennia tot een wereldwijd opererende dienstverleningsgroep ontwikkeld. Al met al hebben wij een voorsprong in kennis en ervaring opgebouwd, die de huidige en toekomstige activiteiten van de groep ten goede komt.
  Onze kroniek schetst dit succesverhaal.

 • Pers –  Altijd up-to-date

  Vestigingsplaatsen – Europa en wereldwijd

  Bibliotheek voor gemakkelijke toegang tot brochures en videosequenties

  Zoeken – Op de snelste manieren alles vinden?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen